Tháng Chín 2017

You are currently browsing the monthly archive for Tháng Chín 2017.

Bài viết ngắn này, nói về phép chứng minh một tính chất rất đơn giản trong Số Học sơ cấp.

Định lý. Cho $a$ và $n$ là các số nguyên dương, khi đó nếu $\sqrt[n]{a}$ là một số hữu tỷ, thì sẽ tồn tại số nguyên dương $M$ sao cho\[a=M^n.\] Read the rest of this entry »