Tháng Tám 2016

You are currently browsing the monthly archive for Tháng Tám 2016.

Chúng ta vẫn hay nói: “$\mathbb Q$ là đếm được” , mà một tập đếm được ở đây tức là sắp được thành một dẫy số, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải xác định được một song ánh $f:\,\mathbb Q\to\mathbb N$. Chứng minh sự tồn tại cái song ánh này rất đơn giản, nếu sử dụng định lý Cantor-Bernstein nhưng sẽ hay hơn nếu ta chỉ ra trực tiếp một quy tắc như thế. Sau đây là một cách làm. Read the rest of this entry »