Tháng Hai 2009

You are currently browsing the monthly archive for Tháng Hai 2009.

Bài tích phân sau đây, được xử lý bằng việc biến thiên cận.

Bài toán. Tính tích phân\[I=\int\limits_{ – 2}^0 {\left( {{x^3} + 3{x^2} – 2} \right)^{2019}{\rm{d}}x} .\] Read the rest of this entry »

Tags: