Tháng Một 2006

You are currently browsing the monthly archive for Tháng Một 2006.

Có bạn muốn trao đổi về bài toán 😀
Bài toán. Tính tích phân \[I=\int {\frac{{{x^2} – x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 4x + 5} }}dx}. \]Tôi có lời giải như sau đây. Read the rest of this entry »

Tags:

Có bạn muốn trao đổi về bài toán cơ bản sau đây.

Bài toán. Cho các hằng số thực $a$ và $b$, tinh tích phân $$I=\displaystyle{\int {\frac{{dx}}{{\sqrt {{x^2} + ax + b} }}}}.$$
Lời giải. 
Đặt $\sqrt{x^2+ax+b}=t$, ta có $t^2=x^2+ax+b$, nên lấy vi phân sẽ có\[2tdt = \left( {2x + a} \right)dx.\]Từ đây, áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, có Read the rest of this entry »

Tags: