Số Phức

You are currently browsing articles tagged Số Phức.

Bài toán. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $$M=|17\cos x+19\sin x|+|11\cos x+23\sin x|.$$

Lời giải. Xét các số phức $$z=\cos x+i\sin x,\quad \alpha =11-23i,\quad \beta=17-19i.$$Đặt $e=\frac{\beta}{\alpha}$, ta có $|e|=1$ và có các biến đổi-đánh giá sau Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Vài lời: Các thầy cô ở THPT thường dạy học sinh đi tìm các căn bậc hai của một số phức bằng cách thay dạng đại số vào và giải hệ phương trình. Cách làm đó cũng tốt nhưng mình thì không thích, cái sự không thích này là bởi mình yêu sự “trong sáng của số phức” do vậy mình viết bài này để đóng góp thêm một kỹ năng cho các bạn học sinh. Read the rest of this entry »

Tags: